Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljöhälsosektionen
Pöytäkirja 26.01.2023 klo 17:00 - 18:13 / Ei tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Haiko Spas program för kontrollundersökningar år 2023-2027
4   Sipoon Humus Oy:s besvär över beslutet om marktäkts- och miljötillstånd för stenbrytning och -krossning i Sibbo, bemötande till Vasa förvaltningsdomstol
5   Förslag till samkontrollprogram för Borgå vattens grundvattentäkter, utlåtande till Nylands NTM-central
6   Utlåtande angående Borgå-Sibbos fiskeriområdes förslag till reglering av fiske som ingår i fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan.
7   Rudus Oy:s grustäktsområde i Kråkö, tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvens-bedömning (MKB) i enskilt fall, utlåtande till Nylands NTM-central
8   As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnas besvär över miljöhälsosektionens beslut § 109/14.12.2021, Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol
9   S20. Förslag till detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde, utlåtande till Sibbo kommun
10   För kännedom

Osallistuja Tehtävä
Andersson Elin ordförande
Luukkainen Hannele vice ordförande
Hakasaari Petri ledamot
Hällfors Christoffer ledamot
Kohonen Eila ledamot
Lampinen Anne ersättare
Mårtenson Jesse ledamot
Nurmi Jaakko ledamot
Willberg Olli ersättare
HEIKKINEN SEIJA föredragande
Nieminen Riitta sekreterare