Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 22.11.2022 klo 17:00 - 19:28 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
201   Mötets laglighet och beslutförhet
202   Protokolljusterare
203   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
204 Stadsutvecklingsnämndens utlåtande om budgetförslaget för livskraften 2023
205   Utdelning av understöd från fonden för landsbygdens näringar
206 Kommunteknikens priser 2023
207 Begäran om omprövning av tomtchefens tjänsteinnehavarbeslut 24.20.2022 § 118 gällande arrende av markområde
208   Avgörande om planeringsbehov, basstation för mobiltelefonnätet, Ebbo
209   Avgörande om planeringsbehov, Hindhår
210   Undantagsbeslut, Sannäs
211   Undantagsbeslut, Hammars
212   Avgörande om planeringsbehov, Skavarböle
213 Nationalstadsparken i Borgå, årsberättelse 2022
214   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Metsola Silja ordförande
Ahola Riitta ledamot
Antman Sofia ledamot
Fagerberg Charlotta ersättare
Grönman Jarmo ledamot
Ijäs Seppo ledamot
Laurila Mika ledamot
Luusua Ilkka ledamot
Mattsson Nortamo Emilia ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Varpio Mika ledamot
Valasti Matti stadstyrelsens representant
Schoultz von Fredrick biträdande stadsdirektör
Blomander Nicolina ungdomsfullmäktiges representant
Hällström Kari kommunteknikchef
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
Mollgren Dan stadsplaneringschef
Nikkanen Mikko Delaktighetsplanerare
Saatsi Emilia planläggn.arkitekt
Söyrilä Pekka tomtchef
Forssell Birgitta sekreterare

Nähtävilläolo
Protokollet är till påseende på Borgå stads webbplats 30.11 - 30.12.2022