Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Borgå social- och hälsovårdsnämnd
Pöytäkirja 21.12.2022 klo 17:00 - 17:59 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
100   Mötets laglighet och beslutförhet
101   Protokolljusterare
102   Ändring av bostäder för personer med funktionsnedsättning i Brandbackens servicehus och tvårummare i Äppelbackens servicecenter till seniorbostäder.
103 Svar på fullmäktigemotionen: motion om gratis mensskydd för unga och mindre bemedlade
104   Det ekonomiska läget, oktober-november 2022
105 Svar på begäran om omprövning av social- och hälsovårdsdirektörens beslut 321/2022
106 Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
107 Meddelanden sohän
108   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Perokorpi Jenna ordförande
Mellin-Kranck Gia vice ordförande
Broman Jeanette ledamot
Mokka Reijo suppleant
Nyström Jan ledamot
Oksanen Jari ledamot
Puromies Eeva ledamot
Riikonen Jere ledamot
Taulo Jussi ledamot
von Veh Nikolaj ledamot
Väyrynen Maria ledamot
Söderberg Johan stadsstyrelsens representant
Huopalainen Kristina tf. servicedirektör, barn- och familjetjänster
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Lindman Krister tf. servicedir., äldreomsorg och handikappservice
Oksanen Kirsi föredragande, tf. social- och hälsovårdsdirektör
Paavilainen Salla sekreterare, förvaltningschef

Nähtävilläolo
På Borgå stads webbplats 30.12.2022 -20.01.2023