Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 17.11.2022 klo 16:31 - 20:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  
142   Mötets laglighet och beslutförhet
143   Modell för barnkonsekvensanalys
144   Protokolljusterare
145   Aktuella ärenden
146 Ändringar i verksamheten vid tjänster inom småbarnspedagogik våren 2023.
147 Hyrning av tillfälliga daghemslokaler till västra området
148 Behovsutredning för Karsby daghem och norra serviceområdet
149 Daghem som erbjuder förskoleundervisning läsåret 2023-2024
150 Svar på fullmäktigemotion om ett nytt tvåspråkigt daghem i Haiko-Tolkisområdet
151 Bildningsnämndens utlåtande om budgetförslaget för livskraften 2023
152 Arbets- och lovtider läsåret 2023-2024
153 Begäran om omprövning, 25.10.2022 A.A., av bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108, nedläggning av Epoon koulu
154 Begäran om omprövning, H. A., 25.10.2022 , av bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108, nedläggning av Epoon koulu
155 Begäran om omprövning, 25.10.2022 T. P., av bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108, nedläggning av Epoon koulu
156 Begäran om omprövning, 25.10.2022 T.R., av bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108, nedläggning av Epoon koulu
157 Begäran om omprövning, 25.10.2022 T. A., av bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108, nedläggning av Epoon koulu
158 Begäran om omprövning, 25.10.2022 H.R., av bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108, nedläggning av Epoon koulu
159 Begäran om omprövning, 26.10.2022 P.L. av bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108, nedläggning av Epoon koulu
160 Begäran om omprövning, 25.10.2022 L.W., av bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108, nedläggning av Epoon koulu
161 Begäran om omprövning, 26.10.2022 S. och W. av bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108, nedläggning av Epoon koulu
162 Begäran om omprövning, 26.10.2022 R.P., av bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108, nedläggning av Epoon koulu
163 Beslut i bildningsnämndens sektioner
164 Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
165   För kännedom
166   Följande möte
167   Ärendet är inte offentligt

Osallistuja Tehtävä
Lönnfors Hanna ordförande
Aaltonen Johanna ersättere
Aaltonen Juha medlem
Bergström Ilpo medlem
Björkhem Daniel ersättare
Lattu Pete medlem
Lönnroth Malin medlem
Martin Tuula ersättare
Orava Hilkka-Leena medlem
Ranta Janne medlem
Rosengren Anders medlem
Hjelt Nea stadsstyrelsens representant
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Halttunen Olivia ungdomsfullmäktiges representants ersättare
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Liljeberg-Karlsson Carina småbarnspedagogik
Lindholm-Ahlefelt Anders kultur- och fritidsdirektör
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Mikkeli Tommi projektchef
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Tuominen Mervi förvaltningschef
Airas Toni SKKJ medlem
Jokinen Juha SKKJ medlem
Karén Laura SKKJ medlem
CustÃ(3)dio Ira sakkunnig
Oksanen Raila sakkunnig
Öhman Minna sakkunnig
Forsberg Erja sekreterare