Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion
Pöytäkirja 15.11.2022 klo 17:05 - 19:44 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
75   Mötets laglighet och beslutförhet
76   Protokolljusterare
77   Presentation av Eklöfska skolan
78   Pilotprojektet med flexibel för- och nybörjarundervisning
79   Kvarnbackens skolas utrymmen
80   Antagning av studerande till Borgå Gymnasium 2023
81 Skolornas arbetsdagar under läsåret 2023-24
82   Relegering av elever
83   Sektionens mötesdagar våren 2023
84   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Lönnroth Malin ordförande
Sundelin Linda ledamot
Dushi Florenta ledamot
Björkhem Daniel ledamot
Korpinen Ulrika ledamot
Mansikka Jan-Erik ledamot
Halttunen Olivia ungdomsfullmäktiges representant
Lindström Rikard föredragande
Öhberg Johan rektor
Törnqvist Lena rektor