Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 01.11.2022 klo 17:00 - 18:21 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
187   Mötets laglighet och beslutförhet
188   Protokolljusterare
189   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
190   Stadsutvecklingsnämndens mötestidtabell år 2023
191 Svar på fullmäktigemotion om värnandet av stadens biodiversitet
192 Svar på fullmäktigemotion om att inrätta en hundskog nära Borgå centrum
193 Svar på fullmäktigemotion om införande av en medborgarbudget i stadsutvecklingen
194 Åstranden i Empirestadsdelen, grunder för fastställande av arrendet för kafé-restauranger på detaljplaneområdet
195   Arrangemang i småbåtshamnen i Hammars, avvecklande av platsen för vinterförvaring
196   Avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslut, Veckjärvi
197   Undantagsbeslut, Seitlax
198   Undantagsbeslut, Boe (Skallerholmarna)
199 Delårsrapport 3 / 2022
200   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Metsola Silja ordförande
Ahola Riitta ledamot
Antman Sofia ledamot
Fagerberg Charlotta ersättare
Grönman Jarmo ledamot
Ijäs Seppo ledamot
Laurila Mika ledamot
Luusua Ilkka ledamot
Mattsson Nortamo Emilia ledamot
Nyholm Patrik ersättare
Pauloaho Kari ersättare
Varpio Mika ledamot
Valasti Matti stadstyrelsens representant
Blomander Nicolina ungdomsfullmäktiges representant
Schoultz von Fredrick biträdande stadsdirektör
Hällström Kari kommunteknikchef
Kontio Maija-Riitta delgeneralplanechef
Mollgren Dan stadsplaneringschef
Nikkanen Mikko delaktighetsplanerare
Söyrilä Pekka tomtchef
Forssell Birgitta sekreterare

Nähtävilläolo
Protokollet till påseende på Borgå stads webbplats 8.11 - 9.12.2022