Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Borgå social- och hälsovårdsnämnd
Pöytäkirja 19.10.2022 klo 17:00 - 17:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
90   Mötets laglighet och beslutförhet
91   Protokolljusterare
92 Utnämning av ledamöter i socialsektionen
93 Läkar- och skötartjänster som köpta tjänster - ramavtalet: uteslutning av anbudsgivare.
94 Läkar- och sjukskötartjänster som köptjänst - val av ramavtalsanbudsgivare - delområde 2. Sjukskötartjänster som köptjänst.
95 Klientavgifter för distansmottagning
96 Delårsrapport 3/2022 och budgetändring
97 Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
98 Meddelanden sohän
99   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Perokorpi Jenna ordförande
Alastalo Aila suppleant
Broman Jeanette ledamot
Hoffrén Irmeli ledamot
Nyström Jan ledamot
Oksanen Jari ledamot
Riikonen Jere ledamot
Taulo Jussi ledamot
Tuomolin Ingalill suppleant
von Veh Nikolaj ledamot
Väyrynen Maria ledamot
Söderberg Johan stadsstyrelsens representant
Andersson Maria servicedirektör, barn- och familjetjänster
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Lindman Krister tf. servicedir., äldreomsorg och handikappservice
Oksanen Kirsi föredragande, tf. social- och hälsovårdsdirektör
Paavilainen Salla sekreterare, förvaltningschef

Nähtävilläolo
På Borgå stads webbplats 27.10 - 17.11.2022