Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 11.10.2022 klo 17:00 - 18:34 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
173   Mötets laglighet och beslutförhet
174   Protokolljusterare
175   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
176 Svar på fullmäktigemotion om användning av grönytefaktor vid planläggning och byggande
177 Utvecklingspotential av campingområdet i Veckjärvi
178 Detaljplan, Vårdalsängen (DP 479)
179   Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvär över undantagsbeslut, Vålax
180   Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvär över undantagsbeslut, Sannäs
181   Avgörande om planeringsbehov och beslut om undantag, basstation för mobiltelefonnätet, Svinö
182   Undantagsbeslut, Prästgårdsbacken
183   Avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslut, Tarkis
184   Undantagsbeslut, Svartså
185   Avgörande om planeringsbehov, Saxby

Osallistuja Tehtävä
Metsola Silja viceordförande
Ahola Riitta ledamot
Antman Sofia ledamot
Fagerberg Charlotta
Grönman Jarmo ledamot
Ijäs Seppo ledamot
Laurila Mika ledamot
Luusua Ilkka ledamot
Mattsson Nortamo Emilia ledamot
Varpio Mika ledamot
Valasti Matti stadstyrelsens representant
Schoultz von Fredrick biträdande stadsdirektör
Blomander Nicolina ungdomsfullmäktiges representant
Duréault Elina näringschef
Hällström Kari kommunteknikchef
Mikkola Pekka planläggare
Mollgren Dan stadsplaneringschef
Myllynen Sari turism- och markn.f.chef
Nikkanen Mikko Delaktighetsplanerare
Rihtniemi-Rauh Anne planläggare
Saatsi Emilia planläggn.arkitekt
Stenberg Camilla planäggare
Söyrilä Pekka tomtchef
Forssell Birgitta sekreterare

Nähtävilläolo
Protkollet till påseende på Borgå stads webbplats 21.10 - 18.11.2022