Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Pöytäkirja 25.10.2022 klo 17:00 - 18:09 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
105   Mötets laglighet och beslutförhet
106   Protokolljusterare
107   Byggnadstillsynschefens och inspektörernas tillstånd
108   Ansökan om bygglov, Lundagatan 6-8, centrum
109   Begäran om omprövning, Ormvägen 63b, Tolkis
110   Ansökan om placeringstillstånd, med rätt att börja, Telia Towers Finland Oy
111 Delgeneralplan för de centrala stadsområdena, Drömmarnas Borgå 2050, Strukturmodeller och konsekvensbedömning av modellerna, utlåtande till stadsplaneringen
112   Byggnads- och miljönämndens (tillstånds- och tillsynsnämndens) mötesdagar år 2023
113   Aktuella ärenden
114   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Andersson Elin ordförande
Blomqvist Tom viceordförande
Andersson Christer ledamot
Hummastenniemi Krista ledamot
Luukkainen Hannele ledamot
Nyholm Patrick ledamot
Pasanen Petri ledamot
Sågbom Pia ledamot
Uski Nina stadsstyrelsens representant
Schoultz von Fredrick biträdande stadsdirektör
Hento Miia byggnadstillsynschef
Mether Jesse miljövårdschef
Tarmi Sanna sekreterare
Flykt Otto suppl. repr. för ungd.fullm
Saarela Liisa ersättare
Malin Pekka ersättare

Nähtävilläolo
Borgå stads webbplats 9.11. - 15.12.2022