Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Pöytäkirja 27.09.2022 klo 16:00 - 16:48 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
95   Mötets laglighet och beslutförhet
96   Protokolljusterare
97   Byggnadstillsynschefens och inspektörernas lov och tillstånd
98 Budget för år 2023 samt ekonomiplan för åren 2023-2025
99 Samreglering enligt 164 § i MarkByggL, Borgåporten
100 Neste Abp, återkallande av ansökan om miljötillstånd nr 4708/60.607/2021
101 Avtal mellan kommuner om tillsynsuppgifter inom miljöhälsovården samt vissa tillsynsuppgifter som avses i lagen om smittsamma sjukdomar
102 Beslut av chef för livsmedelstillsyn
103   Aktuella ärenden
104   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Andersson Elin ordförande
Blomqvist Tom viceordförande
Andersson Christer ledamot
Hummastenniemi Krista ledamot
Luukkainen Hannele ledamot
Nyholm Patrik ledamot
Pasanen Petri ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sågbom Pia ledamot
Tanska Juho ledamot
Fiskari John ungdomsfullmäktiges representant
Uski Nina stadsstyrelsens representant
Schoultz von Fredrick biträdande stadsdirektör
Hento Miia byggnadstillsynschef
Mether Jesse miljövårdschef
Tiainen Tiina chef för miljöhälsovården
Tarmi Sanna sekreterare