Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Borgå social- och hälsovårdsnämnd
Pöytäkirja 21.09.2022 klo 17:00 - 18:11 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
82   Mötets laglighet och beslutförhet
83   Protokolljusterare
84   Aktuella ärenden
85 Bidrag till föreningar och sysselsättningsprojekt år 2022
86 Läkar- och sjukskötartjänster som köptjänst - val av ramavtalsanbudsgivare
87 Upphandlingsrättelse angående social- och hälsovårdsnämndens beslut 10.8.2022 § 76
88 Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
89 Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Perokorpi Jenna ordförande
Mellin-Kranck Gia vice ordförande
Hoffrén Irmeli ledamot
Nyström Jan ledamot
Oksanen Jari ledamot
Parjanen Pirkko suppleant
Puromies Eeva ledamot
Toivonen Tinja suppleant
von Veh Nikolaj ledamot
Väyrynen Maria ledamot
Söderberg Johan stadsstyrelsens representant
Bergheim Ansa tf. servicedir., äldreomsorg och handikappservice
Forslund Jaana projektdirektör
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Huopalainen Kristina tf. servicedirektör, barn- och familjetjänster
Oksanen Kirsi föredragande, social- och hälsovårdsdirektör
Paavilainen Salla sekreterare, förvaltningschef
Suutarinen Sanni ungdomsfullmäktiges representant

Nähtävilläolo
På Borgå stads webbplats 03.10 - 22.10.2022